Printer friendly version

Brukere,grupperogtilgangsstyring

Brukere, grupper og tilgangsstyring
Sett opp mange administrasjonsbrukere og grupper og deleger lese og skrivetilgang til disse. Her kan hver enkelt bruker få full tilgang til en site eller kun tilgang til et bestemt område. Tilgang kan defineres på bruker eller på gruppe og overstyres nedover i hierearkiet. En brukergruppe kan både inneholde andre grupper og brukere. Opprett forenklede brukere eller brukere med alle avanserte funksjoner.

Om ønskelig kan man også definere egne bruker typer hvor tilgang til funksjer i systemet begrenses og skjules.

Som standard ligger det inne administrasjons bruker (avansert med alle funksjoner) og forenklet bruker hvor mange avanserte funksjoner er skjult.


Se dokumentasjon


Funksjonen inngår i følgende produkter:
  • E-Site Standard
  • E-Site Pro
  • E-Site Shop Pro
  • E-Site Enterprise

Støttet i følgende versjoner: Alle versjoner (bildene er fra 3.2)
Bilder (klikk for større versjon):
Skjermbilder:

Image for Brukere, grupper og tilgangsstyringImage for Brukere, grupper og tilgangsstyringImage for Brukere, grupper og tilgangsstyringImage for Brukere, grupper og tilgangsstyringImage for Brukere, grupper og tilgangsstyringImage for Brukere, grupper og tilgangsstyringGo back