Printer friendly version

NyttiE-Site3.2.4


Published: 4/18/2011
  • Plattform og nettleser omdirigering - brukes for å lage egne sider for spesielle plattformer som IPhone, IPad, mobile klienter og Operativ Systemer
  • Fix for short keys i alle nettlesere og rette nye feil i IE 9
  • Korreksjon for støtte av transparent GIF og PNG
  • Oppgradert TinyMce (For å rette nye feil introdusert av Microsoft i Internet Explorer 9.0)
  • Innstilling for om menystrukturen til venstre default skal skjules eller vises
  • Nye cache funksjoner som øker hastigheten på både publikum og adminsider
Merknader
Søkesider som vises på menyer rendres nå på en litt annen måte, så evt. må dette justerres etter oppgradering.
Go back