Printer friendly version

Webadministrasjonavflerewebsider

Web administrasjon av flere websider
Brukes av organisasjoner etc med flere avdelinger, opprett nye websider til avdelinger/prosjekter etter ønske. Typisk enterprise funksjoner:
- Sett opp prosjektwebber, opprett nye siter rett fra web. Adminsider med kontroll over prosjektwebber.
- Web creator, opprett nye websiter fra forhåndsdefinerte maler.
- Sentral logg
Funksjonen inngår i følgende produkter:
  • E-Site Enterprise

Støttet i følgende versjoner: 3.2+


Go back